• آی سی MAX232

  تراشه MAX232

  • نحوه اتصال : نصب سطحی و حفره
  • استاندارد ارتباطی : RS-232
  • کاربرد : تبدیل سطح ولتاژ در ارتباط RS232
  • ورودی های منطقی : TTL و CMOS
  18,900 تومان35,500 تومان

  تراشه MAX232

  18,900 تومان35,500 تومان

منو اصلی